Αιμιλιανός Μονάη, Αλεξανδρεύς, 628-655 μ.Χ.

Με λόγια, με φυσιογνωμία, και με τρόπους
μια εξαίρετη θα κάμω πανοπλία·
και θ' αντικρύζω έτσι τους κακούς ανθρώπους
χωρίς να έχω φόβον ή αδυναμία.

Θα θέλουν να με βλάψουν. Αλλά δεν θα ξέρει
κανείς απ' όσους θα με πλησιάζουν
πού κείνται η πληγές μου, τα τρωτά μου μέρη,
κάτω από τα ψεύδη που θα με σκεπάζουν. -


Ρήματα της καυχήσεως του Αιμιλιανού Μονάη.
Άραγε νάκαμε ποτέ την πανοπλία αυτή;
Εν πάση περιπτώσει, δεν την φόρεσε πολύ.
Είκοσι επτά χρονώ, στην Σικελία πέθανε.

Κωνσταντίνος Π. Καβάφης


Σημειώσεις:

Ο Αιμιλιανός Μονάη είναι φανταστικό πρόσωπο. Από τις ημερομηνίες συμπεραίνουμε ότι έπρεπε να εγκαταλείψει την Αλεξάνδρεια λόγω της κατάκτησής της από τους Μουσουλμάνους το 641 μ.Χ.

Back to [ Menu | Main Page ]