Ίμενος

«... Ν' αγαπηθεί ακόμη περισσότερον
η ηδονή που νοσηρώς και με φθορά αποκτάται·
σπάνια το σώμα βρίσκοντας που αισθάνεται όπως θέλει αυτή -
που νοσηρώς και με φθορά, παρέχει
μιαν έντασιν ερωτική, που δεν γνωρίζει η υγεία...»


Απόσπασμα από μιαν επιστολή
του νέου Ιμένου (εκ πατρικίων) διαβοήτου
εν Συρακούσαις επί ασωτία,
στους άσωτους καιρούς του τρίτου Μιχαήλ.

Κωνσταντίνος Π. Καβάφης


Σημειώσεις:

Ο Ίμενος είναι φανταστικό πρόσωπο. Ο χρόνος, όμως, είναι ιστορικός. Πρόκειται για τη βασιλεία του Μιχαήλ Γ' Μέθυσου (842-867 μ.Χ.)

Back to [ Menu | Main Page ]