Για Νάρθουν-

Ένα κερί αρκεί.           Το φως του το αμυδρό
αρμόζει πιο καλά,           θάναι πιο συμπαθές
σαν έρθουν της Αγάπης,           σαν έρθουν η Σκιές.

Ένα κερί αρκεί.           Η κάμαρη απόψι
να μη έχει φως πολύ.           Μέσα στην ρέμβην όλως
και την υποβολή,           και με το λίγο φως -
μέσα στην ρέμβην έτσι           θα οραματισθώ
για νάρθουν της Αγάπης,           για νάρθουν η Σκιές.

Κωνσταντίνος Π. Καβάφης

Back to [ Menu | Main Page ]