Εκόμισα εις την Τέχνη

Κάθομαι και ρεμβάζω.           Επιθυμίες κ' αισθήσεις
εκόμισα εις την Τέχνην -           κάτι μισοειδωμένα,
πρόσωπα ή γραμμές·           ερώτων ατελών
κάτι αβέβαιες μνήμες.           Ας αφεθώ σ' αυτήν.
Ξέρει να σχηματίσει           Μορφήν της Καλλονής·
σχεδόν ανεπαισθήτως           τον βίον συμπληρούσα,
συνδυάζουσα εντυπώσεις,           συνδυάζουσα τες μέρες.

Κωνσταντίνος Π. Καβάφης

Back to [ Menu | Main Page ]