Ωδή και Ελεγεία των Οδών

Το περιπάτημα του πρώτου διαβάτου·
του πρώτου πωλητού η ζωηρά κραυγή·
το άνοιγμα των πρώτων παραθύρων,
της πρώτης θύρας - είναι η ωδή,
ην έχουν την πρωίαν αι οδοί.

Τα βήματα του τελευταίου διαβάτου·
του πωλητού του τελευταίου η κραυγή·
το κλείσιμον θυρών και παραθύρων -
είναι της ελεγείας η αυδή,
ην έχουν την εσπέραν αι οδοί.

Κωνσταντίνος Π. Καβάφης

Back to [ Menu | Main Page ]