Σύγχυσις

Είν' η ψυχή μου εν τω μέσω της νυκτός
συγκεχυμένη και παράλυτος. Εκτός,
       εκτός αυτής γίνεται η ζωή της.

Και περιμένει την απίθανον ηώ.
Και περιμένω, φθείρωμαι, και ανιώ
       κ' εγώ εντός της ή μαζύ της.

Κωνσταντίνος Π. Καβάφης


Back to [ Menu | Main Page ]