Θέατρον της Σιδώνος (400 μ.Χ.)

Πολίτου εντίμου υιός-          προ πάντων, ευειδής
έφηβος του θεάτρου,          ποικίλως αρεστός,
ενίοτε συνθέτω          εν γλώσση ελληνική
λίαν ευτόλμους στίχους,          που τους κυκλοφορώ
πολύ κρυφά, εννοείται-          θεοί! να μην τους δουν
οι τα φαιά φορούντες,          περί ηθικής λαλούντες-
στίχους της ηδονής          της εκλεκτής, που πηαίνει
προς άγονην αγάπη          κι αποδοκιμασμένη.

Κωνσταντίνος Π. Καβάφης

Back to [ Menu | Main Page ]