Σοφιστής απερχόμενος εκ Συρίας

Δόκιμε σοφιστή          που απέρχεσαι εκ Συρίας
και περί Αντιοχείας          σκοπεύεις να συγγράψεις,
εν τω έργω σου τον Μέβη          αξίζει ν' αναφέρεις.
Τον φημισμένο Μέβη          που αναντιρρήτως είναι
ο νέος ο πιο ευειδής,          κι ο πιο αγαπηθείς
σ' όλην την Αντιόχεια.          Κανέν' από τους άλλους
του ιδίου βίου νέους,          κανένα δεν πληρώνουν
τόσο ακριβά ως αυτόν.          Για νάχουνε τον Μέβη
μονάχα δυο, τρεις μέρες          πολύ συχνά τον δίνουν
ως εκατό στατήρας.-          Είπα, Στην Αντιόχεια·
μα και στην Αλεξάνδρεια,          μα και στην Ρώμη ακόμη,
δεν βρίσκετ' ένας νέος          εράσμιος σαν τον Μέβη.

Κωνσταντίνος Π. Καβάφης

Back to [ Menu | Main Page ]