Παλαιόθεν Ελληνίς

Καυχιέται η Αντιόχεια          για τα λαμπρά της κτίρια,
και τους ωραίους της δρόμους·          για την περί αυτήν
θαυμάσιαν εξοχήν,          και για το μέγα πλήθος
των εν αυτή κατοίκων.          Καυχιέται που είν' η έδρα
ενδόξων βασιλέων·          και για τους καλλιτέχνας
και τους σοφούς που έχει,          και για τους βαθυπλούτους
και γνωστικούς εμπόρους.          Μα πιο πολύ ασυγκρίτως
απ' όλα, η Αντιόχεια          καυχιέται που είναι πόλις
παλαιόθεν ελληνίς·          του Άργους συγγενής:
απ' την Ιώνη που          ιδρύθη υπό Αργείων
αποίκων προς τιμήν          της κόρης του Ινάχου.

Κωνσταντίνος Π. Καβάφης

Back to [ Menu | Main Page ]