Γνωρίσματα

     Άλλων μεν γαρ άλλαι χώραι καρπών τε και το-
     κων εύφοροι· ίππος δεικνύει τον Θετταλόν...·
     καρπός δε τήσδε της πόλεως λόγος και άνθρω-
     πος.
			ΙΜΕΡΙΟΣ
        Το γνώρισμά της έχει κάθε χώρα.
Ίδιον είναι Θεσσαλού ίπποι και ιππασία·
        αναδεικνύει του πολέμου ώρα
        τον Σπαρτιάτην· έχει η Μηδία

        την τράπεζαν μετά των αιδεσμάτων·
κόμη δεικνύει τους Κελτούς, τους Ασσυρίους πώγων.
        Αι δε Αθήναι ως γνωρίσματά των
        τον Άνθρωπον έχουσι και τον Λόγον.

Κωνσταντίνος Π. Καβάφης

Back to [ Menu | Main Page ]