Ομνύει

Ομνύει κάθε τόσο         ν' αρχίσει πιο καλή ζωή.
Αλλ' όταν έλθ' η νύχτα          με τες δικές της συμβουλές,
με τους συμβιβασμούς της,          και με τες υποσχέσεις της·
αλλ' όταν έλθ' η νύχτα          με την δική της δύναμι
του σώματος που θέλει και ζητεί, στην ίδια
μοιραία χαρά, χαμένος, ξαναπηαίνει.

Κωνσταντίνος Π. Καβάφης

Back to [ Menu | Main Page ]