Άννα Δαλασσηνή

Εις το χρυσόβουλλον που έβγαλ' ο Αλέξιος Κομνηνός
για να τιμήσει την μητέρα του επιφανώς,
την λίαν νοήμονα Κυρίαν Άννα Δαλασσηνή --
την αξιόλογη στα έργα της, στα ήθη --
υπάρχουν διάφορα εγκωμιαστικά:
εδώ ας μεταφέρουμε από αυτά
μια φράσιν έμορφην, ευγενική
«Ου το εμόν ή το σον, το ψυχρόν τούτο ρήμα, ερρήθη».

Κωνσταντίνος Π. Καβάφης

Σημειώσεις:

To 1081, ο αυτοκράτορας Αλέξιος Ι Κομνηνός (1081-1118), πριν αναχωρήσει στον πόλεμο, εξέδωσε ένα χρυσόβουλλο (αυτοκρατορικό διάταγμα με τη χρυσή αυτοκρατορική σφραγίδα) με το οποίο παραχωρούσε στη μητέρα του, Άννα Δαλασσηνή, το θρόνο του.


Back to [ Menu | Main Page ]