Ενώπιον του αγάλματος του Ενδυμίωνος

Επί άρματος λευκού που τέσσαρες ημίονοι
πάλλευκοι σύρουν, με κοσμήματ' αργυρά,
φθάνω εκ Μιλήτου εις τον Λάτμον. Ιερά
τελών - θυσίας και σπονδάς - τω Ενδυμίωνι,
από την Αλεξάνδρειαν έπλευσα εν τριήρει πορφυρά.-
Ιδού το άγαλμα. Εν εκστάσει βλέπω νυν
του Ενδυμίωνος την φημισμένην καλλονήν.
Ιάσμων κάνιστρα κενούν οι δούλοι μου· κ' ευοίωνοι
επευφημίαι εξύπνησαν αρχαίων χρόνων ηδονήν.

Κωνσταντίνος Π. Καβάφης


Σημειώσεις:

Ο αφηγητής είναι φανταστικό πρόσωπο. Ο Ενδυμίων, κατά το μύθο, ήταν ο πιο ωραίος των θνητών. Η Σελήνη τον είδε να κοιμάται σε μια σπηλιά του όρους Λάτμος, στη Μίλητο της Μ. Ασίας, τον ερωτεύτηκε και παρακάλεσε το Δία να τον αφήσει να κοιμάται αιώνια για να μπορεί να τον επισκέπτεται κάθε βράδυ.

Back to [ Menu | Main Page ]